duif

Nieuwe Wijn

"Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wij n loopt weg en de zakken   gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden" (Matth. 9: 17)


Geschreven door Karel Hoekendijk home

Vele Christenen zoeken vandaag verder dan de bekering van hun zonden, ze wensen verdere stappen met Jezus te nemen, grondiger het grandioze avontuur te beleven van het wandelen met Hem. Zij zoeken voor de nieuwe wijn van hun geestelijke ervaringen nieuwe zakken, nieuwe vormen. Zij hebben gezien dat oude zakken de gisting van de Heilige Geest niet kunnen verdragen.

In verschillende vertalingen wordt gesproken over nieuwe wijn, tegenover oude wijn en nieuwe zakken tegenover oude zakken. Nieuwe wijn, "neos", bedoelt nieuw in tijd; nieuwe wijnzakken, hier wordt een ander "nieuw" gebruikt, "kainos", bedoelt nieuw in kwaliteit. In Jezus dagen deden de joden de wijn in wijnzakken van dierenhuiden.

Nieuwe wijn begint een proces van fermentatie, produceert gassen die een grote druk in de zak veroorzaken, allerlei werkingen en "bewegingen" vallen op te merken. Wanneer de lederen zak nieuw is van kwaliteit (dat niet noodzakelijk ook nieuw in tijd betekent), dan zal deze de druk weerstaan. Indien het oud is in kwaliteit (ook al is hij nieuw in tijd), dan zal de zak onbuigzaam, stroef, hard en droog zijn en exploderen en beide, wijn en zak, gaan verloren.

De funktie van de wijnzak is de wijn te bewaren, niet zichzelf te bewaren. De zak is er om de wijn en de wijn niet om de zak, dat wordt veel vergeten. Het gehele en enige doel van de Kerk is het voertuig te zijn van Jezus. De Kerk is Zijn Lichaam. Dit is niet geroepen om zichzelf te bewaren.
Haar taak is niet Christus te bewaren, maar te worden bewaard voor en door Hem. Oude zakken drogen uit.

Vasthouden aan tradities en inzettingen, wetten en afspraken maken ze star, hard van vorm, de zakken ademen en bewegen niet mee met de gistende, levende wijn. Deze droge zakken scheuren bij zoveel leven in zich stuk, de jonge mousserende wijn zoekt een uitweg naar buiten, zoekt de vrijheid van wijdere ruimte en breekt de in-kerk-ing open. Hoe dikwijls is de Heilige Geest losgebroken, uitgebarsten in een nieuwe weg, een nieuwe vrijheid. Het was niet meer te houden, in te houden, vast te houden. Maar men boeide hem weer, bracht hem onder menselijke controle, kristalliseerde hem in een denominatie, sekte of gemeenschap.

God geeft een visie en alle door God gegeven-visie's hebben onbegrensde mogelijkheden, wijdere ruimten nodig. Maar al te snel wordt dit licht ingesnoerd door mensen die nooit de Geest begrepen en vastgegrepen hebben en de druiven van Eskol werden in hun handen weer tot gewone druiven. De soevereine beweging van de Geest wordt ingekaderd in een organisatie, terwijl de Geest een levend organisme is.

De droge wijnzakken - zij zijn voor bruisende, levende wijn bedoeld en gemaakt - worden weer zacht en soepel door ze in water te leggen. Het waterbad van het Woord, veranderd door de vernieuwing van hun denken, door bekering van dode werken. Wijdere horizonten van geloof, nieuwe avonturen van vrijheid zal de dorre, harde vorm elastisch maken, meebewegend, mee-levend. Laten wij dit uur niet missen. Het is niet genoeg dat er mannen zijn die God willen bewaren, maar mannen waarin Gods Geest beweegt en die met Hem mee-bewegen.

Overal is God bezig te bewegen. God kan niet bewegen in een onbeweeglijk casco. De vraag is: Ben ik in beweging met God? Is de Heilige Geest in mij herkenbaar aanwezig met kracht en werking? Onze verantwoordelijkheid tegenover God is te bewegen waar Hij beweegt. Dezelfde werken die Jezus deed, zullen wij ook doen. Ons leven moet zijn een voortdurend vernieuwde wijnzak. Geschikt om steeds nieuwe, wisselende, gistende ervaringen met Jezus te beleven. Daarom moet deze wijnzak flexibel zijn voor alle bewegingen, drijvingen, stuwingen, aktiviteiten van de Heilige Geest. Wij zijn het Lichaam van Christus, nieuwe wijnzakken en hebben geen relatie met dogmatische stelsels, persoonlijke ambities. Het is vandaag de dag van de nieuwe wijn van Gods Geest die overal werkzaam is met heerlijke manifestaties. Nieuwe wijn heeft nieuwe zakken nodig. De oude zakken, oude gevestigde principes, zijn te star en zullen de gistende kracht van de opwekking niet kunnen vangen en vasthouden. Ook de tijd van de oude wijn is voorbij, het is heden de dag van de nieuwe wijn in nieuwe zakken.

"Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is" (Rom. 12:2).