(1967)
Uit de Zendings Bulletin nr 152
Zie ook de zendingsverhalen uit Suriname
van Karel en Elisabeth 1962-63


Hortence Lachman      

(Hortence Lachman)
Sila Wong Swie San-Lachman

Lees de geschiedenis van Hortence Hier
Op de site van Kerkipasi


Steve Meije- zoon van Pudsey Meije
Gemeente Gods Bazuin


Stromen van Kracht in Suriname bestaat nog steeds.

STICHTING VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 
STROMEN VAN KRACHT SURINAME

Senior Pastor Purcy Blackson
Stromen van Kracht 
Dr. J.F. Nassylaan 63 
Paramaribo 
Tel. 47 15 30
10:30
 uur

Mocht u met vakantie of op overwintering in Suriname zijn, maak dan van de gelegenheid gebruik om eens een samenkomst te bezoeken.

 


Vijf jaar Stromen van Kracht in Suriname (1967)

Br.LachmanZondag 16 oktober om half vijf ’s middags is dit feest aangevangen met een gezamenlijke liefdemaaltijd. De zaal was stampvol, haast alle gelovigen van de uitgenodigde Volle Evangelie groepen waren aanwezig; er was grote blijdschap onder de mensen. ’s Avonds half acht begon de begroetingsdienst, waarbij zuster Hortence begroet werd; zij bracht op haar beurt de groeten over van vader Karel, moeder Bep en de gelovigen uit Holland. Sprekers op deze feestelijke samenkomst waren br Lachman, br Pudsey Meije en br Joh. van der Berg. De twee laatste sprekers zijn voorgangers van resp. de gemeenten ,,Gods Bazuin" en ,,Pinksterzending". Zij wensten de jubilerende gemeente ,,Stromen van Kracht" geluk en zegen met dit heuglijke feit. De toespraak van vader Karel via bandopname werd beluisterd.

Er was grote ontroering bij vele mensen. Het ,,Gideon-jeugdkoor" bracht enkele fijne liederen ten gehore, ook het gemengd koor van ,,Gods bazuin" bracht gezegende liederen ten gehore, waar wij allen van genoten, Het gaf een feestelijke sfeer aan deze avond. Br Joh. van der Berg hield tot slot een korte prediking en deed de oproep voor bekering. En dan was het einde weer in het zicht. Deze avond was gauw gevuld, daar zoveel sprekers en koren optraden. Donderdagavond sprak br Meije Deze avond was wonderbaar, wij mochten luisteren naar zijn vurige prediking er kwamen bij de oproep voor bekering enkele zielen tot Jezus. Prijs de Heer! Ook de kinderen hadden deel aan dit heerlijk feest. Vrijdagmiddag om half zes begon de kindersamenkomst. Zr. Hortence leidde hen in het zingen. Toen mochten ze kijken naar een heerlijk spel van enkele Gideons, die de genezing van de verlamde ten tonele voerden. De kinderen genoten van deze middag, ze werden op vele lekkernijen getrakteerd. De evangelisatiedienst, geleid door br Joh. van der Berg, begon dezelfde dag om half acht ’s avonds. Br. van der Berg opende Gods Woord en bracht een vurige boodschap.

SamenkomstDe zaal was vrij vol, wij waren allen zeer gezegend door zijn prediking. Hij is een fijne gezalfde dienstknecht van de Heer Prijs Zijn Naam! Zaterdagavond werd op een van de drukste punten van de stad een openlucht-samenkomst gehouden door de Gideons, deze dienst begon om zes uur en eindigde om zeven uur. Er was veel belangstelling, de Gideons nodigden alle toehoorders uit naar de grote Jeugd-rally te komen, die dezelfde avond gehouden zou worden. Velen hoorden op deze rally naar de frisse krachtige getuigenissen van jonge mensen. Jammer genoeg waren er meer ouderen dan jongeren in de zaal aanwezig. Toch was er grote zegen en velen werden aangeraakt door de fijne liederen gebracht door de jeugd. Br. Ronnie de Wit, een fulltimer van de ,,Pinksterzending" bracht een frisse en fijne boodschap De volgende dag, dus zondag, was er opnieuw een heerlijk jubileuinprogramma. Er werd opnieuw een liefdernaal gehouden Hierbij was de gerneente ,,Gods bazuin" niet aanwezig vanwege hun eigen samenkomst. Toch hadden wij een volle zaal.

 

doopdienstTijdens het liefdemaal werd geluisterd naar de getuigenissen van hen die vijf jaar geleden op wonderbare wijze werden gered en genezen tijdens de grote opwekking. Het werd een gezellige middag, de kinderen werden weer op het podium geroepen en zongen hun liedjes zoals zij dat deden toen vader Karel hen riep tijdens de opwekking in Thalia. ’s Avonds om kwart over zeven begon de dia-vertoning, die geleid werd door zr Hortence. Zij vertoonde dia’s van de opwekking die vijf jaar geleden plaatsvond. Iedereen was opnieuw in de sfeer van de opwekking, er was grote vreugde en verrassing bij al degenen die deze wonderbare dagen destijds persoonlijk beleefd hadden. Ook vele dia’s van het zendingswerk van evangelist Karel Hoekendijk in het Caraibiscne gebied en vooral op het eiland St. Vincent, werd vertoond. De mensen werden gegrepen door de grote massa’s, die tijdens de opwekking op St. Vincent, tot Jezus kwamen Heerlijk was het te zien hoe de Heer Zijn dienstknechten zegent en be vestigt. Halleluja!

Br Lachman bracht die avond de boodschap en eindigde deze samenkomst daarmee. Donderdagavond leidde br steeds de samenkomst, hij gaf een bijbelstudie. Er komen steeds machtige boodschappen van de Heer in de aanbiddingsdiensten; de Heer heeft beloofd nog grotere dingen te zullen doen. Hij sterkt en bemoedigt ons op wonderbare wijze. Prijs zij Zijn Naam! De doopdienst die zaterdagavond gehouden zou worden, werd verschoven naar één dag daarvoor, dus op vrijdagavond, daar het zwembad ,,Parima" op de gestelde datum niet beschikbaar bleek. De evangelisatiesamenkomst van vrijdagavond ging dus niet door.

bussurinameDe doopdienst was machtig gezegend, er waren in totaal 55 dopelingen, die gedoopt werden door br Lachman en br Pudsey Meije, Van deze dopelingen waren 22 van de gemeente "Gods bazuin" en 33 van de gemeente ,,Stromen van Kracht" Er waren honderden toeschouwers. Hallelluja! (Foto Links; Een nieuwe Stromen van Kracht-bus wordt ingezegend door de brs en zrs Lachman, Hermelijn, Steeds en br Joh. v.d. Berg)

Zondagavond 30 oktober werd dit feest, deze herdenking van het 5 jarige bestaan van de gemeente ,,Stromen van Kracht" - Suriname, het feest dat de 16e oktober begon, afgesloten met een dankdienst. Dezelfde sprekers van de eerste dag van het feest spraken een woord. Zij gaven wonderbaar bemoedigende woorden mee aan de broeders en zusters. Gezamenlijk loofden en prezen wij de Heer voor alles wat Hij verder zal gaan doen met dit volk. Hij is nog Dezelfde en doet wonderen vandaag. Het radio-programma ,,Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht" werkte ook fijn mee aan dit feest. Wij hadden op zondag 16 okt. een heel uur zendtijd via de radio ,,Apinti". Het was een fijn programma, met heerlijke getuigenissen van mensen in Holland die geinterviewd werden en die de opwekking 5 jaar geleden persoonlijk beleefd hadden. Ook de groet van vader Karel en moeder Bep gaf grote vreugde. Het gehele jubileumprogramma was werkelijk tot in de puntjes verzorgd en wij danken de Heer voor Zijn genade. Bij dit feest verleende de gemeente ,,Gods bazuin" in alles hun volle medewerking. De God van Elia leeft en Hij gaat de komende jaren nog grotere dingen doen. Halleluja!

Br en Zr Lachman