Cursus Moeder Bep

60 jaar Stromen van Kracht 1953 - 2013

Yvonne HoekendijkOp 27 april 2013 vond er een landelijke ontmoeting plaats in het  gebouw van Victory Outreach Amsterdam. Het was een bijzondere dag waarin voorgangers getuigden van wat de boodschap van Stromen van Kracht heeft betekend voor velen in Nederland , Suriname, de Caribische eilanden en Indonesië en hoeveel levens zijn geïnspireerd door de boodschap van Karel en Elisabeth Hoekendijk,  het onderwijs over de gaven van de Geest en de boodschap van herstel en genezing.  In die tijd, ik spreek over de jaren 60 en 70, een controversieel onderwerp met  helaas met veel kritiek en vervolging tot gevolg. In sommige landen zijn er zelfs nog Stromen van Kracht Gemeenten.

Het was een dag van weerzien voor vele aanwezige ouderen, waarin de gedachten en gevoelens terug gingen in de tijd van opwekking en verandering in kerkelijk Nederland.
Mevrouw Yvonne Hoekendijk blikte terug op periode van verandering  in de boodschap en welke prijs een apostolische roeping vraagt. Let wel in die tijd was de boodschap van innerlijke bediening  nog niet in bekend, anders waren dingen

Gideon Hoekendijk
mogelijk anders gelopen. Vanuit Maleachi 4 riep zij op om onze vaders te eren omwille van ons land. “Eer uw vader en uw moeder opdat het u welga”.

Een 3-voudig eren zou Nederland gezag geven in de hemelse gewesten.
1. onze natuurlijke vader,
2. onze geestelijke vader en
3. onze voorvaders in Israel. Gods principes werken..

Pastor Stanley Hofwijks benadrukte het belang van onze belijdenis vanuit Stanley HofwijksRomeinen 8, terwijl Gideon Hoekendijk sprak over het zoonschap/identiteit vanuit de Efeze brief.

Jonge 2e generatie predikers bevestigden dezelfde boodschap
in een nieuw jasje voor een nieuwe tijd. Door de ondersteuning van voorgangers en bedieningen is deze dag tot zegen geweest.
Juist in de Kroningsweek vond deze dag plaats en werd er gebeden voor een geestelijke verandering bij de troonswisseling door Willem Alexander en Maxima , de nieuwe Koning en Koningin van Nederland.


Van betekenis is  dat er op die dag een profetisch Woord over Nederland  is uitgesproken. Onze God hoort vanuit dehemel en antwoordt op de vele gebeden die in heel Nederland zijn opgezonden! Nederland gaat een periode in van Genade en dat juist in een tijd van economische teruggang. Er zijn immers 10.000 redenen zijn om God te zoeken en te danken!!!


Woord voor Nederland, 27 april 2013

Ik zal Nederland bezoeken als de Leeuw van Juda:  Er zal een periode van openheid voor het Evangelie komen… ja  een openheid waarin de Heer zich zal laten vinden aan een ieder die Zijn Naam aanroept. Ja juist in moeilijkheden en stress zal ik blijken te zijn de Aleph en de Taw (begin en einde) de Almachtige, de Leidsman van het geloof.

Als mensen hun trots en hun verwaandheid aan Mij geven zal ik hen leiden als de Leeuw van Juda.
De Here zegt: Zet Mij niet buiten de grenzen van jullie verwachtingen en land. Denk niet dat de Leeuw van Nederland jullie bescherming biedt, maar het is Mijn Geest die levend maakt en leiding geeft. Aanvaard Mijn scepter en laat Mij jullie leiden. Vraag Mij, roep Mij aan en zoek Mij en ik zal binnen komen met Mijn liefde en ontferming. Voor elk ras en generatie stel ik Mijn hart open en nodig Ik een ieder uit om te proeven van Mijn Heerlijkheid.

Als  Koning  der Koningen zal Mijn hand zijn op jullie Koning en Koningin. Ook zij mogen zich buigen voor Mijn liefde en dit Land.  Zij zullen een toonbeeld zijn  door zich uit te spreken voor Mijn Naam en te blijven staan voor hetgeen waarvoor Ik ze heb geroepen. Zijn gezag en autoriteit zal hem vooruit gaan…

Jullie Gemeente van God vraag ik biddend achter hen te staan en hen niet alleen vooraan te laten staan. Ik zal hen leiden op wegen en paden die verrassend zijn en zal hen genadig zijn.
Immers “ Ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn”.  Zelfs genade op genade…. Ook zij en hun volk zullen 10.000 reasons  hebben om Mij te zoeken en te danken. ( Koningslied: melodie van lied Matt Redman)

Nederland gaat een tijd in van Genade,  ja Ik zal Mijn genade betonen in Geest en Kracht, ja stromen van Kracht zullen Mijn troon uitgaan om jullie land te zegenen. Ja Ik zal autoriteit herstellen in de Gemeente  als leiders zich aan elkaar gaan onderwerpen en een voorbeeld zijn voor de buitenwereld.
In wonderen en tekenen wil Ik aanwezig zijn opdat mensen Mijn liefde aanvaarden en zullen ervaren dat Ik vóór hen ben en niet tegen hen.

Het zal zijn zoals de profeet  Zacharia heeft voorzegd: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Heilige Geest … Mijn genade zet dit Woord vrij voor jullie land!!
Genade is jullie deel………… Genade op Genade!!

René Verburgt
Life in the Spirit Ministries
Hoofddorp

Hieronder een foto en video verslag van deze dag;


Deel 1 Deel 2

Deel 3 Deel 4
Deel 1- Stanley Hofwijks,
               Gideon & Catherine Hoekendijk
Deel 2- David Hiemstra. Toespraak Yvonne Hoekendijk
Deel 3- Jofrey & Ludrid Leito, Victory Outreach A'dam
             -Irish Lachman,
             - Hans v/d Wal,
             - Michelle Bouwerman,
             - Paul Jeager.
Deel 4- Gerrit Hiemstra, Mark v/d Wal, David Hiemstra

 David Hiemstra Een foto impressie van deze dag
50 Jaar Jubileum Stromen van Kracht Suriname
Verslag Suriname reis 6-18 oktober 2011

Fascinerend en indrukwekkend, steeds weer verrassend, warm, aangenaam, hartelijk, kleurrijk, vrolijk, levendig…..

GideonYvonneDit zijn enkele uitdrukkingen die in mij opkomen als ik aan Suriname denk…..Een buitengewoon creatief en expressief volk, met vele muzikaal begaafde personen, artiesten van de bovenste plank, een zingende gemeenschap. Daarin belandden wij, mijn zoon Gideon en ik, op 6 oktober 2011.

We werden opgehaald door onze gastheren, het Bestuur van Stromen van Kracht, die ons uitgenodigd hadden voor het grote Feest ter  ere van het jubileum ‘50 jaar Volle Evangelie Stromen van Kracht’.

En Feest zou het worden…..

Lees verder of bekijk de Video verlag van het feest;

Deel 1 Deel 2

Deel 3 Deel 4

Deel 5 Thalia Opwekking Stromen van Kracht 1961 - 1962
Gideon en Catherine Hoekendijk
TV interview (7 min.)
Met Gideon Hoekendijk
na de aardbevingen in
Christchurch, New Zealand
(Engels gesproken)