Stromen van Kracht
Maneweg 10
7722 VM Dalfsen


Tel: +31 529 - 471620   b.g.g. 478784
di / do. 9.00-12.30 uur.


ContactboxNiets uit deze websites mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stromen van Kracht, tenzij anders aangegeven.
Bronvermelding van deze website is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.
Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan.


Wij wensen nadrukkelijk vast te stellen geen voornemens te koesteren een nieuwe secte of groep te formeren, het is een poging tot interkerkelIjk réveil waarin iedere gelovige christen van elke richting een plaats kan vinden om het Licht uit te dragen in zijn eigen kerk. Het is de Geest die levend maakt, die bindt en verenigt! Alleen de volle kracht van de Heilige Geest brengt de doorbraak in de kerken en de opwekking waar wij om bidden.