Cursus Moeder Bep
De negen Gaven van de Geest - cassettes
Bijbelcursusweek 13 tot 17 april 1987 - Gaven van de Geest - De Bron in Dalfsen (Mooirivier.nl)
Inspiratie-, aanbiddings- of uitingsgaven
1. De gave van tongen.
2. De gave van vertolking van tongen.
3. De gave van profetie.
Openbarings- of instructiegaven
1. De gave van het woord van kennis.
2. De gave van het woord van wijsheid.
3. De gave van het onderscheiden van geesten.
Kracht- of mededelingsgaven
1. De gave van geloof.
2. De gave van gezondmaking.
3. De gave van wonderwerken.
Elisabeth Hoekendijk
Deel 1- Het spreken in Tongen
Elisabeth Hoekendijk  
Deel 4 - Gaven ven het woord van Kennis
Elisabeth Hoekendijk
Deel 7 - Gaven van Geloof
Elisabeth Hoekendijk
Deel 2 - Vertolking van Tongen
Elisabeth Hoekendijk
Deel 5 - Gaven van het woord van Wijsheid
Elisabeth Hoekendijk
Deel 8 - Gaven van Gezondmaking
Elisabeth Hoekendijk
Deel 3 - Het Profeteren
Elisabeth Hoekendijk
Deel 6 - Gave van het onderscheiden van geesten Deel 1
Elisabeth Hoekendijk
Deel 6 - Gave van het onderscheiden van geesten Deel 2
Deel 8 - Gaven van Wonderwerken. Helaas geen preek. Wordt naar gezocht.
Karel H. Cassette 1

De drie eenheid - God de Vader - Jezus de Zoon en de Heilige Geest.
Karel H. Cassette 2 Karel H. Cassette 3
Frans H. Cassette 4

Frans Hoekendijk
Karel H. Cassette 5

De viering van het Avondmaal
cursus
De Gaven des Geestes "Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Klik op boek om te lezen.

Overige Studies - Karel Hoekendijk
Een serie van 8 samenkomsten als deel van een bijbelcursus over geestelijke strijd. Den Haag 1976
Thema: Geestelijke strijd
Cassette 1

Hebben wij een kampioens mentaliteit, en zijn wij strijdbare helden die het durven opnemen tegen de machten der duisternis. Deze cursus geeft je inzicht in datgene wie we zijn in Christus.
Cassette 2

Onderwerpen: De demonen wereld, Christus als centraal persoon, Alle dingen nieuw, zonde, ziekte en dood als drie beginselen die inbreuk maken.
Cassette 3

Onderwerpen: Uitwerpen van demonen, het Kruis en de werken van ons vlees, de nieuwe natuur, erfzonde, doop in water en Geest, het spreken in tongen.
Cassette 4

Onderwerpen: De demonen wereld, vervolg tape 3. Besprekingen over diverse soorten geesten en hun werkingen en hoe deze machten te binden in de Naam van Jezus.
Cassette 5

Onderwerpen: Angst en vrees, binden on ontbinden, boze geesten en hun werkingen, de lege plaats bedekken onder het bloed van Jezus. Regionele geesten binden. Lucifer en de gevallen engelen en het oordeel over hen.
Cassette 6

Onderwerpen: Demonische machten als ziektenbeeld. Diversen soorten ziektemachten
Cassette 7

Onderwerpen: Genezing. Voorwaarden en condities voor genezing, zodat geen ziekte en kwaal u zal treffen.
Cassette 8

Onderwerpen: Oorzaken van ziekten
SVKtape
Diverse Preken Karel Hoekendijk
De eerste handelingen

Het boek handelingen wat nog niet af is en wat nog steeds aangevuld wordt door ons als gelovigen. De eerste kerk moet ook de kerk van vandaag zijn.
Evangelie van het Koninkrijk

Overwinnings-evangelie wat met wonderen en tekenen gepaard gaat, want het Koninkrijk der Hemelen is NABIJ gekomen. Dit moet zichtbaar worden door de gelovigen.
Het teken van Jona
Onze Identiteit

Wie zijn wij in Christus en wat is daar soms weinig van te zien. Wij zijn een uitverkoren gelacht.
Levenskracht in de Lente

Gebed

Belsazar

Het schrift op de wand.
De grote waarschuwing
Het Zuurdesem

Preek over het Zuurdesem waarin vier verschillende zuurdesems worden belicht

De smelter

N.a.v. 1 Cor 3:13 is het vuur beslissend op de grote dag. Bent u ook vuurvast. Het smeltproces brengt ons op een hoger niveau. God beproefd ons, maar wij mogen ook God beproeven. 
De drijvende bijl

N.a.v. 2 Koningen 6:1-7 Zijn wij onze geloofskracht verloren zoals de drijvende bijl.
De mantel van Elia nieuw


Leven in de eindtijdKarel Hoekendijk zijn laatste preek in 1987 op de Pinksterzondag in Rotterdam. Hij bracht een profetische boodschap over de Mantel van Elia.

Deze preek is ook te lezen in
het boek "Leven in de Eindtijd".
U kunt deze bestellen op de site.Gideon Hoekendijk
GideonenCatherine
Gideon Messages
Gideon Messages