WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD

Waterkaart N Biesbosch 1: 25 on *FREE* shipping on qualifying offers. Waterkaart / waterway map: G / Amsterdam – Alkmaar; F / Alkmaar – Den Helder Beemster Ringvaart From the north of Amsterdam and the Noordhollands. NP De Biesbosch is a very nice place to paddle. It has lots of little waterways, beaches and islands to discover and some parts of the park are canoe and kayak.


WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD

Author: Vallie Lehner
Country: Samoa
Language: English
Genre: Education
Published: 16 November 2016
Pages: 223
PDF File Size: 29.84 Mb
ePub File Size: 29.3 Mb
ISBN: 697-7-17891-764-2
Downloads: 6172
Price: Free
Uploader: Vallie Lehner

WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD


This hybrid chartset consists of, a. Chart image Stentecs inland water charts are so-called hybrid charts.

Rotterdam - Dordrecht

waterkaart biesbosch The bottom surface is a raster format. This is where a. All other navigational information is projected on top of this through waypoints. Kaart van de Wormer, Reijer Cornelisz.

Tussen beide uitgaven bestaan enkele cartografische verschillen. Zo is op de eerste uitgave de Enge-Wormer nog als water weergegeven, terwijl het gebied op de tweede uitgave is waterkaart biesbosch en verkaveld.

WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD

Ook is waterkaart biesbosch aantal sloten bij gegraveerd. Daarnaast verdwenen ten opzichte van de vroegste editie enkele molens, maar zijn echter weer andere molens bijgeplaatst. Zoals de cartouche midden onder vermeldt, zijn de percelen met een gestreepte of met een gestipte arcering aangeduid.

Water management maps | Special Collections - Utrecht University Library

Waterkaart biesbosch gestreepte percelen vallen onder het gerecht van Slooten, terwijl de gestipte percelen onder die van Amsterdam horen. De kaart is dus vervaardigd voor juridische doeleinden.

In de ingetekende kavels staan de bewoners of eigenaren vermeld.

  • Vaarkaart / Brabant
  • DKW Vaarkaart Biesbosch - Stentec Navigation
  • Beemster Ringvaart | Netherlands: Characteristics & Overview

De oppervlakten, die in de cartouche linksboven genoemd worden, zijn niet per perceel waterkaart biesbosch per groep of blok percelen. De scheepvaartroute liep via de Zuiderzee en Texel naar de Noordzee, maar waterkaart biesbosch bevaarbaarheid verslechterde vanaf de 17de eeuw.

Vooral bij Pampus was het ondiep en versperden schepen met waterkaart biesbosch diepgang meerdere malen de toegang tot het IJ.

Het IJ zelf had soms ook te maken met ondieptes.

Daarom werden regelmatig dieptepeilingen verricht om waterkaart biesbosch beoordelen of de watergang voldoende bevaarbaar was.

Deze kaart toont de resultaten van de dieptepeilingen in het jaar Die peilingen waren waterkaart biesbosch vanaf een bevroren IJ, zoals de titelcartouche rechtsboven duidelijk De uitgave in vier bladen heeft een schaal van circa 1: Het kaartbeeld is van de hand van landmeter Jan Jansz.

Van de vierbladige kaart zijn veel staten bekend.

Dou, Deze prachtige waterkaart biesbosch van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen kent een tamelijk complexe geschiedenis. Aanvankelijk, inwerd de kaart in zestien bladen uitgegeven.

WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD

De namen van de graveurs Koenraet Decker en Abraham Deur staan alleen vermeld op de grote uitgave in zestien bladen. Voor het kaartbeeld zelf was landmeter Jan Jansz. Van de waterkaart biesbosch in zestien waterkaart biesbosch zijn veel staten bekend.

WATERKAART BIESBOSCH DOWNLOAD

Kaart van de Purmer, Lucas Jansz.Other Posts: